Zařízení

Postcards From Italy

Potahovaná tkanina

Postcards From Italy

Zasklení tkaniny

Postcards From Italy

strojní zařízení

Postcards From Italy

strojní zařízení2

Postcards From Italy

strojní zařízení3

Postcards From Italy

strojní zařízení4

Postcards From Italy

strojní zařízení5

Postcards From Italy

vazba

Postcards From Italy

Tkaní-kontrola

Postcards From Italy

Tkaní